Tuoli

Prislista

PRISLISTA FÖR KÖPARE 

På det klubbade priset tillkommer följande kostnader:

 • Auktionshuset Helanders provision för köpare är 22,32 % / objekt
 • Slagavgift 7 euro/objekt
 • Eventuell upphovsrättsavgift (tas ut för konst, då det klubbade priset överstiger 255 euro och upphovsrätten inte har löpt ut): högst 5 %. Mer information www.kuvasto.fi. Objekt som är under upphovsrättsavgiften är märkta i katalogen med *-tecknet.

 

Inropade föremål bör betalas och avhämtas inom 7 dygn efter auktionens slut. Om föremålen inte betalas och hämtas inom 7 dagar från auktionsdagen har Helander rätt att sälja föremålet vidare. 

Provision för köpäre samt förvarings- och dröjsmålskostnader inkluderar 24 % moms. På eventuell upphovsrättsavgift för konst tillkommer 10 % moms. 
Betalningssätt: Debit- eller Credit-kort (Visa, Mastercard, American Express, Eurocard) eller Mash-faktura. Vi tar inte emot kontanter.

 

Minimibud:

Observera att s.k. minimibud används på alla auktioner. Minimibudet är det lägsta godkända budet, under vilket objekt inte säljs. Minimibud på alla auktioner är 50 euro eller annat eventuellt specifikt bottenpris. Telefonbudgivning börjar alltid från 500 euro, förutom när objektet har ett startpris. Om det startpriset överstiger telefonbudet, 500 euro, förbinder sig köparen att betala det startpriset. 

 

Höjningsintervaller för förhandsbud som lagts via katalogen bestäms enligt följande:

Nivå                     Höjning

50–110                 10 euro

110–200               15 euro

200–300               20 euro

300–420               30 euro

420–500               40 euro

500–800               50 euro

800–2 000           100 euro

2 000–3 000         200 euro

3 000–4 200         300 euro

4 200–5 000         400 euro

5 000–10 000       500 euro

10 000–20 000     1 000 euro

20 000–50 000     2 000 euro

50 000–                5 000 euro

Observera att det förhandsbud som du lagt är det högsta pris som du är redo att bjuda för objektet, men du kan vinna objektet också för ett avsevärt lägre pris än så.

 


 

PRISLISTA FÖR SÄLJARE

 • När det klubbade priset för ett objekt överstiger 125 euro, är Auktionshuset Helanders försäljningsprovision är 25 % + 7 euro/objekt
 • För belopp under 125 euro är den fasta minimiprovisionen 37 euro/objekt
 • Ifall föremålet förblir osålt, debiteras en avgift på 37 euro/objekt för fotografering, försäkring samt hantering
 • För uppackning av inlämnade föremål debiteras 75 euro / timme (av oss avhämtade föremål uppackas avgiftsfritt)
 • För leverans av skjutvapen och tillhörigheter till polisen debiteras 135 euro / gång

I kostnaderna ingår fotograferings-, hanterings- och försäkringsavgifter samt moms 24 %. Provision och hammaravgift avdras från försäljningsinkomsten i samband med utbetalningen. Eventuella övriga kostnader faktureras separat.

Om det bland inlämnade föremål finns sådant som inte lämpar sig för försäljning, eller om försäljaren inte avhämtar osålda föremål inom 14 dygn, lämnas föremålen till avstjälpning och försäljaren betalar en kostnad på 1,95 euro / kilo.
 

PACKNINGS- OCH POSTNINGSSERVICE

Om du inte kan avhämta dina små eller medelstora föremål inom den bestämda tidsramen kan du beställa förpacknings- och postningstjänster från Helander. Vi skickar små och medelstora föremål, men inte stora eller tunga artiklar såsom t.ex. möbler.

Förpacknings- och behandlingsavgift (porto ingår inte):

 • små föremål (t.ex. smycken, medaljer, små samlarobjekt) från 7 € / försändelse
 • en målning från 15 € / leverans
 • ett glas- eller keramikföremål från 15 € / leverans
 • hemleverans i huvudstadsregionen från 50 € / leverans (inkl. lätt förpackning)


Förfrågningar per e-post:
lahetykset@huutokauppahelander.com


 

AVHÄMTNINGSPRISER

Om du inte kan komma med dina föremål till vår kammare eller om du behöver en större tömningstjänst, står Helanders logistik till din tjänst.
 • Avhämtning med minibuss, 1 person: 50 euro/gång
 • Avhämtning med paket- eller lastbil, 2 personer: 120 euro/timme
 • Avhämtning med paket- eller lastbil, 3–4 personer: 150 euro/timme
 • Kilometerersättning, resor över 100 kilometer: 1,10 euro/kilometer
 • Avfallstjänster i huvudstadsregionen (inkl. transport, sopsäckar, avfallsavgift): 1,95 euro/kg
 • Farligt avfall och avfall som ska förstöras: 15 euro/kg
 • Märk väl, att vi inte transporterar hälsovådliga ämnen eller ämnen som kräver specialtillstånd, t.ex. asbest

Avhämtningskostnaden räknas tur-o-retur med start från Helanders auktionshus, tills tömningen av fordonen, utom i de fall då km-ersättning gäller (sträckor över 100 km). Priserna inkluderar förpackningsmaterial och moms 24 %.

 


 

SKRIFTLIG VÄRDERING

 • Du kan be om en skriftlig värdering för till exempel bouppteckning, skadeanmälan, försäkringsersättning eller avvittring av egendom. Skriftliga värderingar faktureras per timme, 125 euro / timme.
 • För utomstående expertutlåtanden debiteras 200 euro / timme.
 • För utredningdsarbete som gäller över 6 mån gamla försäljningsuppdrag debiteras 125 euro / timme.
Minimifakturering en timme. Priserna inkluderar moms 24 %