Klassikko

Fynda på auktion

VARFÖR SKA JAG KÖPA HOS HELANDER?

1. Det är tryggt att köpa hos Helander

Föremålen har värderats av yrkespersoner. Till exempel äktheten i smycken och material som använts i gamla mynt kontrolleras med hjälp av högklassig teknik. Vi har även goda expertnätverk, om ett föremål som vi fått ligger utanför vårt eget kompetensområde. 

2. Du gör genuina fynd hos Helander
Prisnivån är förmånligt jämfört med nya föremål, oavsett om du söker vackra klassiker eller otroliga, unika föremål. På auktioner hittar du också föremål som det inte längre går att skaffa som nya: vintageserviser och -väskor, antikmöbler, samlarföremål och historiska föremål är vårt erbjudande när det är som bäst.

3. Det är ekologiskt att köpa hos Helander
Många gamla möbler, serviser och andra bruksföremål är högklassig produktion med en livscykel på årtionden eller århundraden. Vidareförsäljningsvärdet för många fina föremål bevaras eller ökar över tid.

4. Vi handleder och ger råd
Olika lagstadgade skyldigheter förknippas med vissa föremål. Till exempel har bildkonstnärer rätt till ersättning för vidareförsäljning (s.k. följerätt) när deras verk säljs vidare, medan de flesta skjutvapen och deras delar är tillståndspliktiga, försäljningen av fornminnen är helt förbjuden och för att föra ut kulturföremål ur landet krävs ett tillstånd. Vi sköter redovisningen av ersättning för vidareförsäljning för våra köpkunders räkning och i tillståndsärenden hänvisar vi kunden till rätt myndighet.

  

SÅ HÄR GÅR KÖPET TILL

1. Börja med auktionskatalogen
I auktionskatalogen ser du vad som säljs på en kommande auktion och du kan bekanta dig med föremålen i god tid. Katalogen används också för att lägga bud. Via den kan du lägga ditt bud såväl före som under auktionen. Auktionskatalogen bevakar också objekt som du lagt bud på och meddelar dig om en annan köpare bjuder mer än du.

2. Lägg bud
När har registrerat dig i vår tjänst, kan du lägga bud via auktionskatalogen. När du registrerat dig har du också tillgång till Mina sidor, där bl.a. dina förhandsbud, försäljningar och köp sparas. Via sidorna kan du också uppdatera dina kontaktuppgifter, byta lösenord och granska dina köp och redovisningsbrev. Som köpare kan du alltså följa bud som du lagt och genomförda köp.

  Till Mina sidor ⤻  

Du kan lägga ditt bud genast när auktionskatalogen publicerats. Du kan lägga bud i alla våra auktioner på fyra sätt:

  • via katalogen
  • under auktionen i salen med hjälp av ett budnummer
  • genom att på förhand lägga telefonbud
  • online under auktionens gång (LIVE)

3. Kom till visningen Visningarna arrangeras i Helanders lokaler i Vik i Helsingfors. På visningen visas de objekt som kan inropas följande auktion. Visningstiderna beror alltid på auktionstiden, till exempel ordnas visningar för auktioner som hålls på onsdagar på tisdagar kl. 12.00–19.00, dvs. dagen före auktionen, och även kort på själva auktionsdagen kl. 12.00–13.00. Visningarna är avgiftsfria och alla som är intresserade av objekten är välkomna till dem. Under visningen får du själv undersöka objekten och även fotografera dem fritt medan du överväger köpbeslutet.

4. Kom till auktionen
I våra traditionella salauktioner kan du delta både via nätet och på plats i Helanders kammare i Vik i Helsingfors. Auktionsveteranen Mika Sirén är mäklare.

5. Lösa in och hämta köp
Inropade objekt skall betalas och avhämtas inom 7 dygn från avslutad auktion. Objekt köpta vid salauktioner kan lösas in och avhämtas direkt efter att objekten stängts, medan auktionen fortfarande pågår. Betalningen kan göras i vår kassa när föremålen hämtas. Kassan finns i övre våningen i vår huvudbyggnad. Ungefär en timme efter auktionen får du på e-posten en faktura över dina inköp. Vänligen observera att vi inte tar emot kontanter. Godkända betalningsmedel är bank- och kreditkort (VISA, Mastercard, American Express). Alternativt kan du betala med fakturan som du fick via e-posten. Vid avhämtning av inropade föremål skall alltid Helanders kassakvitto med Till fullo batald -markering uppvisas. Även om du betalat via bankgiro skall ett kvitto med Till fullo batald -markering avhämtas vid kassan.

Om du inte kan avhämta dina små eller medelstora föremål inom den bestämda tidsramen kan du beställa förpacknings- och postningstjänster från Helander. Du kan befullmäktiga önskad person eller till exempel en transportfirma att hämta betalda föremål för din räkning.

Auktionens provision, som är 22,32 % av det klubbade priset + 7 euro/objekt tillkommer det klubbade priset på varje inropat objekt. Provisionen inkluderar 24 % mervärdesskatt. Om föremålen inte betalas och hämtas inom 7 dagar från auktionsdagen har Helander rätt att sälja föremålet vidare.

Märk väl, att mindre föremål samlas för auktionen i hållbara lådor, som inte ingår i försäljningsobjektet. Reservera därför eget förpackningsmaterial för avhämtningen.

ℹ️ Föremålens skick

Observera att föremål som säljs på Helanders auktioner är begagnade. Märken efter sedvanlig använding kan förekomma, såsom t.ex. skråmor, sprickor och andra smärre fel som inte alltid listats i katalogtexten.

Tekniska apparater granskas ej och funktionalitet kan ej garanteras. Till tekniska apparater hör bl.a. klockor, lampor, cyklar, hushållsmaskiner, arbetsredskap och övriga tekniska och el-apparater.

Det är möjligt att granska föremålen på förhand under auktionsvisningen.