Huutokaupan yleiset ehdot

Tutustuthan alla oleviin ehtoihin huolella

 1. Ostaminen


1.1 Tarjoaminen

1.1.1 Huutokauppatilaisuudessa voi tarjota ennalta jaettujen huutonumeroiden avulla. Huutoja ei hyväksytä ilman huutonumeroa. Helander pidättää oikeuden päättää kenelle huutonumeroita annetaan. Huutonumero on aina henkilökohtainen. Huutonumeron kirjauksen yhteydessä annettujen tietojen perusteella kuitille tulostuvat asiakastiedot, kuittitietoihin ei voi tehdä muutoksia maksun yhteydessä. Helanderilla on oikeus peruuttaa rekisteröidyn huutonumeron käyttöoikeus käynnissä olevan huutokaupan aikana. Huutonumero on palautettava huutokaupan jälkeen.

 

1.1.2 Ennen huutonumeron myöntämistä ja/tai ennakkotarjouksen tai puhelintarjouksen hyväksymistä ja asiakkaan osallistumista huutokauppaan, Helanderilla on oikeus:

  • tehdä huutokauppaan osallistuvasta asiakkaista luottotarkistus.
  • vaatia tarvittaessa luottokirjettä (letter of credit) asiakkaan pankilta tai vaatia muu vakuus, erityisesti mutta tähän rajoittumatta, mikäli kyseessä on asiakas jolla ei ole Suomessa kotipaikkaa, suomalaista henkilötunnusta ja/tai suomalaista pankkitiliä.

 

1.1.3 Henkilöä joka tarjoaa toisen lukuun pidetään tosiasiallisena ostajana, jollei Helander ole hyväksynyt ostajaa, esitetyn kirjallisen selvityksen perusteella, toisen henkilön lukuun toimijana ja huutokauppanumero on kirjattu päämiehelle

 

1.1.4 Meklari korottaa tarjouksia sopivaksi katsomallaan summalla. Tarjous on tehtävä selkeällä äänellä tai selvällä merkillä, esimerkiksi pitämällä ylhäällä huutonumeroa. Meklari päättää mikä tarjous on voimassa, mikäli joku esine on huudettava uudelleen mahdollisen epäselvyyden vuoksi.

 

1.1.5 Vasaranlyönnillä vahvistetaan korkein tarjous, tarjouksen tekijä on silloin tehnyt sitovan ostosopimuksen. Mikäli viimeisestä tarjouksesta on epäselvyyttä huutokaupan meklarilla on oikeus päättää uudesta tarjoamisesta. Helanderilla on oikeus syytä ilmoittamatta hylätä huutokaupassa tehty tarjous. Omistusoikeus esineeseen siirtyy ostajalle, kun hän on suorittanut täysimääräisen maksun.

 

1.1.6 Salissa tehdyn tarjouksen tai ennakkotarjouksen minimi on mainittu hinnastossa.

 

1.1.7 Ehdollisia tarjouksia ei hyväksytä. Emme ota vastaan myyjän tekemiä tarjouksia hänen myyntiin tarjoamista kohteista.

 

1.2 Henkilöllisyyden todistaminen 

1.2.1 Edellytämme henkilöllisyystodistuksen esittämistä seuraavissa tilanteissa: Huutonumeron rekisteröinnin yhteydessä sekä tavaran maksu- että noutotilanteessa. Noudettaessa /maksettaessa toisen ostamia tavaroita, tulee noutajan todistaa henkilöllisyytensä sekä esittää Helanderin mahdollisesti vaatima selvitys oikeudestaan noutaa kohde.

 

1.3 Ennakkotarjoukset

1.3.1 Ostaja voi jättää ennakkotarjouksen näyttöpäivinä tai osallistua huutokauppaan puhelimitse. Ostaja voi myös osallistua huutokauppaan jättämällä ennakkotarjouksen Helanderin verkkosivujen kautta. Ostaja saa rekisteröityessään oman käyttäjätunnuksen sekä salasanan automaattisesti ja voi jatkossa kirjautua niillä ennakkotarjoussivustolle. Ennakkotarjoussivusto sulkeutuu 1 h ennen huutokaupan alkua.

 

1.3.2 Kahden samansuuruisen tarjouksen ollessa kyseessä aiemmin jätetty voittaa. Tarjous on aina ostajan vastuulla. Emme huomio tekstiviestitarjouksia.

 

1.3.3 Ennakkotarjousten käsittely

Yksi tarjous

- Meklari lähtee liikkeelle tarjouksen puolesta välistä (50 %). Sääntö ei koske alle 151 €:n tarjousta/kohde, joiden osalta meklari aloittaa korkeimmasta tarjouksesta.

Kaksi tai useampia tarjouksia

- Meklari lähtee liikkeelle toiseksi korkeimmasta tarjouksesta lisättynä yhdellä korotuksella. Esim. ennakkotarjoukset 100 €, 300 €, 500 €, meklari sanoo ”tarjottu 330 €”. Sääntö ei koske alle 151 €:n tarjousta/kohde, joiden osalta meklari aloittaa korkeimmasta tarjouksesta.

Kaksi tai useampia yhtä suuria tarjouksia


- Ensiksi jätetty tarjous voittaa eli aika on määräävä tekijä.

Ennakkotarjous on sama kuin salissa oleva


- Ennakkotarjous ensiksi jätettynä voittaa.

 

1.3.4 Puhelintarjous

1.3.4.1 Ostaja voi osallistua puhelimitse huutokauppaan sopimalla asiasta Huutokauppa Helanderin henkilökunnan kanssa, jolloin Helander soittaa ostajalle huutokaupan aikana kyseisen kohteen tullessa vuoroon.

 

1.3.4.2 Puhelintarjouksen minimi on aina määrä, joka on ilmoitettu hinnastossa. Ennakkoon annettu puhelintarjous on voimassa riippumatta tavoitetaanko tarjouksen antajaa vai ei.

 

1.3.4.3 Ostaja tekee tarjoukset omalla riskillään. Huutokauppakamari ei vastaa käsittelyvirheestä.

 

1.3.5 Helanderin henkilökunta käsittelee ennakkotarjoukset luottamuksellisesti ja tarjoaa huutokaupassa ostajan puolesta, kuitenkin niin, että ostosta tulee mahdollisimman edullinen tarjouksen antajalle. Ostajan tulee merkitä tarjouslomakkeeseen ylin tarjous ja jättää lomake Helanderin intendentille.

 

1.4 MAKSU 

1.4.1 Kohteen lopullinen hinta koostuu vasarahinnasta, huutomaksusta ja hinnastoissa mainituista muista maksuista.

 

1.4.2 Ostajan tulee suorittaa huutomaksu ja vasaramaksu, joiden määrät on ilmoitettu hinnastossa.

 

1.4.3 Maksutapa: Hinnastossa ilmoitetut maksutavat. Huomioithan, että emme ota vastaan käteistä rahaa.

 

1.4.4 Ostajan tulee suorittaa maksu huudetuista esineistä kolme (3) päivän kuluessa huutokaupasta (ei koske erikoistilanteita, esim. arkipyhiä tai sunnuntaita, jolloin maksu tulee suorittaa ilmoitettujen noutopäivien aikana). Mikäli maksua ei ole suoritettu, peritään viivästyskorko joka on 11,5 %.

 

1.4.5 Mikäli maksua ei ole suoritettu kolmen (3) päivän kuluessa, Helanderilla on oikeus ryhtyä johonkin seuraavista toimista tai seuraaviin toimiin: 

  •  pysyä sopimuksessa ja vaatia maksua 
  •  veloittaa viivästyskorkoa 
  •  peruuttaa osto 
  •  myydä esine uudelleen ensimmäisen ostajan lukuun

 

1.4.6 Helander kattaa uudelleenmyynnissä kertyneistä varoista ostajan velat sekä kaikki muut ostajan velasta aiheutuneet kulut. Uudelleenmyynnissä sovelletaan samoja sääntöjä Helanderin veloitusten osalta kuin normaalissa myynnissä. Mahdollinen ylijäämä maksetaan ostajalle. Mikäli uudelleenmyynnistä saatu summa ei riitä kattamaan kaikkia Helanderin kuluja, jää loppuosa ostajan velaksi Helanderille.

 

1.5 NOUTO 

1.5.1 Ostaja vastaa ostettujen esineiden noutamisesta. Esine(et) luovutetaan ainoastaan, mikäli maksu on noudon ajankohtana suoritettu kokonaisuudessaan. Jos ostaja on maksanut suorituksen pankkiin tulee hänellä olla tosite maksutapahtumasta mukana. Tavaran lunastuksessa tulee esittää tosite/kuitti. Esineistä, joita ei ole noudettu huutokaupan aikataulussa ilmoitetussa määräajassa, Helander veloittaa ostajalta hinnastossa ilmoitetun säilytysmaksun tai siirtää esineet ulkopuolista varastopalvelua tarjoavalle yritykselle ostajan lukuun ja kustannuksella.

 

1.5.2 Noudon yhteydessä ostajan tulee varata pakkausmateriaalia mukaan riittävästi, sekä tarvittaessa kantoapua painaville tavaroille. Helander pyrkii varaaman pakkausmateriaalia myytäväksi, mutta ei voi taata sen riittävyyttä.

 

1.5.3 Huutokauppa Helanderin vastuu esineistä lakkaa, mikäli niitä ei ole noudettu huutokaupan aikataulussa ilmoitetussa määräajassa.

 

1.5.4 Mikäli esineitä ei ole noudettu 10 päivän kuluessa huutokauppapäivästä on Huutokauppa Helanderilla oikeus myydä esine edelleen ostajan (eli ensimmäisen ostajan) lukuun ja tämän riskillä. Uudelleenmyynnissä sovelletaan kohtaa 1.4.6.

 

1.6 TAVAROIDEN PAKKAAMINEN JA LÄHETTÄMINEN 

1.6.1 Helander ei huolehdi kohteiden pakkaamisesta tai lähettämisestä. Helanderin kotisivuilla on tietoja yrityksestä, joka hoitaa kohteiden pakkaamista ja huolintaa. Ostaja voi solmia erillisen sopimuksen kyseisen tai muun yrityksen kanssa ostamiensa kohteiden pakkaamisesta ja huolinnasta.

 

1.7 JÄLLEENMYYNTIKORVAUS 

1.7.1 Ostajan tulee suorittaa kuvataitelijoiden oikeudesta saatava jälleenmyyntikorvaus. Vasarahinnalle laskettava maksu on korkeimmillaan 5 %. Suomessa jälleenmyyntikorvaukseen lisätään voimassa oleva arvonlisävero (joka on nyt 10 %). Lisätietoja jälleenmyyntikorvauksesta ja tekijänoikeuslaista saa Kuvasto ry:stä ja sivuilta www.kuvasto.fi. Kohteet, joista ostaja on velvollinen maksamaan jälleenmyyntikorvausta vasarahinnan ylittäessä 255 €, on merkitty tähdellä huutokauppaluettelossa.

 

1.8 KOHTEIDEN KUNTO 

1.8.1 Kaikki kohteet myydään huutokauppaluettelon tietojen mukaisina ja siinä kunnossa kuin ne myyntihetkellä ovat.

 

1.8.2 Huutokauppaluettelo on lyhyt listamainen informaatio huutokaupasta olevista kohteista. Sen tarkoituksena on helpottaa tuotteiden ostamista. Tuotekuvaukset huutokauppaluettelossa eivät ole asiantuntijalausuntoja. Helander ei vastaa luettelossa ilmenevistä virheistä, ml. virheet kohteen tekijästä, aitoudesta, iästä, tekniikasta, kunnosta tai alkuperästä. Luettelon kuva on kohteen tunnistamiseen, ei sen kunnon arvioimiseen tai virheiden ja puutteiden arvioimiseksi. Helander ei vastaa vaurioista eikä puutteista, jotka eivät käy ilmi kyseisestä kuvasta tai tuotekuvauksesta. Helander pidättää oikeuden tehdä muutoksia luetteloon.

 

1.8.3 Mahdollisia kohteen vikoja ja puutteita ei välttämättä ilmoiteta. Sähkölaitteita, kelloja tai muita laitteita ei ole testattu, eikä niiden toimivuudesta anneta mitään takeita. Ostajalla on mahdollisuus tutustua näytön aikana kohteeseen huolella huomioidakseen ja arvioidakseen tuotteen kunto ja laatu sekä mahdolliset kohteen virheet ja puutteet. Esineen ennakkotutustuminen ja sen mahdollinen laiminlyönti on ostajan vastuulla ja sen laiminlyönti ei oikeuta ostajaa reklamaatioon tekoon eikä myöskään kaupan purkuun. Tämä koskee myös Internetin ja puhelimen kautta tapahtuvaa ostotarjousta ja sen perusteella tehtyä kauppaa.

 

1.8.4 Helander ei vastaa taulukankaiden mahdollisista kiinnityksistä, kehysten kunnosta, materiaalien luonnollisista muutoksista, kuten painotöiden paperin haalistumisesta ja puun halkeilemisesta, kuluneista reunoista, tahroista ja kellastumisesta tms.

 

1.9 VASTUU VIOISTA 

1.9.1 Helanderin vastuu ostetuissa kohteissa havaituista vioista, jotka edellä poissuljetun jälkeen jäävät Helanderin vastuulle, rajoittuu seuraaviin tapauksiin:

  • Jos kohteessa on vikaa, Helanderilla on ensisijaisesti olla oikeus korjata vika sillä edellytyksellä, että korjauksesta ei aiheudu Helanderille kohtuuttomia kustannuksia eikä vaivaa.
  • Toissijaisesti Helanderilla on oikeus maksaa ostajalle vikaa vastaava korvaussumma (korvaussumma lasketaan vasarahinnan perusteella).
  • Jos korjaus tai korvaus ei tule kysymykseen tai jos ne eivät tapahdu kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja on reklamoinut viasta, ostaja saa, jos vialla on olennaista merkitystä ostajalle ja Helander on samaa mieltä vian olennaisuudesta, purkaa kaupan.
  • Helanderin vastuu ostajaan nähden rajoittuu aina enintään siihen, että ostaja palauttaa esineen Helanderille ja Helander järjestäjä palauttaa ostajalle vasarahinnan sekä huutomaksun, arvonlisäveron ja mahdollisen jälleenmyyntikorvauksen. Helander ei vastaa ostajalle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

 

1.10 REKLAMAATIOT 

1.10.1 Ostajan tulee reklamoida mahdollisista vioista välittömästi esinettä noutaessa tai viimeistään heti havaitessaan vian. Mikäli ostaja ei reklamoi kirjallisesti yhden kuukauden kuluessa huutokaupasta, hän menettää oikeuden vedota vikaan. 

 

1.11 KULTTUURIESINEIDEN MAASTAVIENTILUPA 

1.11.1 Kulttuuriesineiden maastavientiä on rajoitettu lainsäädännöllä. Lakia sovelletaan kulttuuriesineiden vientiin Suomesta muihin EU-jäsenmaihin sekä vientiin yhteisön alueelta. Suomen lainsäädännön lisäksi kulttuuriesineiden maastavientiä EU:n ulkopuolelle sääntelee neuvoston asetus (ETY no: 3911/92). Maastavientilupaa koskevissa asioissa tulee kääntyä Museoviraston ja/tai Valtion taidemuseon puoleen. 

 

2. MYYNTI

2.1 Myyntiehdot 

2.1.1 Myyjä on velvollinen ilmoittamaan tiedossaan olevat kaupan kohteen myyntiin vaikuttavat seikat. Helander päättää, mihin huutokauppaan ja minkä myyntikanavan kautta kohde myydään.

 

2.1.2 Huutokaupattavista esineistä tehdään kirjallinen sopimus (pl. myynti ensimmäisen ostajan lukuun, kohta 1.5.4). Palkkio huutokaupattavasta ilmoitetaan hinnastossa, kuten myös minimipalkkio kohdetta kohti.

 

2.1.3 Helanderilla on oikeus tutkia kohteita tarkemmin toimeksiantosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Helanderilla on oikeus luopua myyntitoimeksiannosta tutkittuaan myytäväksi jätetyn kohteen. Helanderilla on oikeus kieltäytyä ottamasta kohdetta huutokaupattavaksi mikäli Helanderin toiminnan kannalta ilmenee perusteltu syy, esimerkiksi  mutta näihin tilanteisiin rajoittumatta  esineen aitouden, omistus- tai myyntioikeuden tai muun myyntiin vaikuttavan seikan osalta ilmenevän epäselvyyden johdosta. Helanderilla ei ole korvausvelvollisuutta myyjää kohtaan toimeksiannosta luopumisen tai kieltäytymisen johdosta.

 

2.1.4 Helanderin suorittama esineiden nouto huutokauppaan sovitaan aina erikseen ja etukäteen ennen huutokauppaa. Noutojen hinnat on ilmoitettu Helanderin verkkosivuilla.

 

2.1.4.1 Myyjälle lähetetään ilmoitus huutokauppaan tulevien esineidensä kohdenumeroista huutokauppaluettelon ilmestymispäivänä. 

 

2.1.5 Toimeksiantona huutokaupattavaksi kirjatut esineet eivät ole enää ennen huutokauppaa noudettavissa myyjälle takaisin toimeksiannon antamisen jälkeen. Sopimusta tehtäessä on myyjän tarkasti määriteltävä mitkä kohteet tulevat huutokauppaan ja mitkä halutaan pitää koskien koti-irtaimiston/kuolinpesän tyhjennystä. Myyjällä ei ole oikeutta huutaa itselleen myyntiin antamiaan kohteita.

 

2.1.5.1 Myyjälle lähetetään ilmoitus hänen myymättömistä kohteistaan ja kohteiden siirroista huutokauppaa seuraavana päivänä.

 

2.1.6 Helanderilla on oikeus tarjota esine yhdessä erillisessä huutokaupassa, jollei sitä myydä ensimmäisessä. Huutokaupassa myymättömät kohteet toimitetaan huutokaupan jälkeen kierrätykseen ja/tai kaatopaikalle tai mikäli asiakkaan kanssa on erikseen sovittu, asiakas noutaa ne 10 vrk:n kuluessa.

 

2.1.7 Helanderilla on oikeus kuvata ja luetteloida kohteet parhaaksi katsomallaan tavalla, Internetiä, painotuotteita, ilmoituksia ja muuta dokumentaatiota varten. Kaikki tällainen materiaali ja kuvat ovat Helanderin omaisuutta ja niitä voidaan käyttää myös tarkoituksiin jotka eivät liity yksittäiseen huutokauppaan tai kohteen myyntiin.

 

2.1.8 Myyjän tulee noutaa Helanderilta kohde, jota ei ole kohdan 2.1.3 perusteella otettu huutokauppaan, viipymättä ja viimeistään 10 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin Helander on ilmoittanut asiasta myyjälle sekä kohde jota ei ole maksettu kohdassa 2.2.3 mainitussa ajassa. Mikäli myyjä ei ole noutanut esinettä mainitussa ajassa, on Helanderilla oikeus antaa esine ulkopuolisen varastoitavaksi, jolloin esine varastoidaan myyjän kustannuksella ja riskillä, tai mikäli esineen hallussapito on kielletty, esine luovutetaan viranomaisille.

 

2.1.9 Mikäli huutokaupattu kohde osoittautuu väärennökseksi tai muuta olennaista kauppaan liittyvää ilmenee, on Helanderilla oikeus purkaa kauppa. Edellä mainituissa tapauksissa Helander palauttaa kauppasumman ostajalle. Mikäli kauppasumma on jo tilitetty myyjälle, tulee myyjän maksaa vastaava summa korvauksena Helanderille 14 päivän sisällä Helanderin vaatimuksesta. Lisäksi myyjä on velvollinen korvaamaan Helanderille kaikki Helanderin veloittamat maksut ja kaupan purkamisesta aiheutuneet kustannukset. Puretun kaupan kohde on Toimeksiantajan noudettavissa heti kun Helander on saanut edellä mainitut kaupan peruuntumisesta aiheutuneet kulunsa, mikäli ei kohteen hallussapito ole kiellettyä.

 

2.1.10 Myyjälle lähetetään kirjallinen myyntierittely sähköpostitse tai kirjeitse 19 päivän kuluessa huutokaupasta lukien. Helander ei vastaa puhelintiedusteluihin.

 

2.1.11 Mikäli esine on otettu arvioitavaksi ja myyjä ei halua myydä esinettä tai Helander havaitsee esteen esineen myymiselle, Helander ilmoittaa myyjälle ajan jonka kuluessa myyjä voi hakea esineen Helanderilta. Jollei myyjä ole ilmoitetussa ajassa hakenut kohdetta Helanderilta, on Helanderilla oikeus toimittaa esine hävitettäväksi.

 

2.1.12 Perimme hinnaston mukaisen korvauksen, jos erikseen sovitulla hintavarauksella oleva kohde ei mene kaupaksi.

 

2.2 Myyntitilitys 

2.2.1 Myyntitilitys tapahtuu ainoastaan tilisiirtona toimeksiantajille täysin maksetuista esineistä 19 vrk kuluttua huutokaupasta.

 

2.2.2 Helanderilla ei ole velvollisuutta ryhtyä oikeudelliseen perintään tai muihin vastaaviin toimiin maksamattoman kauppahinnan johdosta, eikä Helander vastaa ostajan kauppahinnasta myyjälle.

 

2.2.3 Mikäli ostaja ei maksa kauppahintaa, Helanderilla on oikeus harkintansa mukaan myydä omaisuus uudelleen ostajan lukuun tai purkaa kauppa ja velvoittaa myyjä noutamaan kohteen. Helander voi halutessaan neuvotella käytettävästä menettelystä myyjän kanssa. Mikäli ostaja on maksanut esineen kauppasumman Helanderille, mutta on tehnyt reklamaation esineen aitoudesta tai muun sellaisen kaltaisesta seikasta, on Helanderilla oikeus pidättää kauppasumma omalla tilillään kunnes ostajan reklamaatioasia on selvinnyt. Mikäli ostajan reklamaatio on oikeutettu, Helander voi purkaa kaupan. Mikäli ostajan reklamaatio ei ole oikeutettu, Helander tekee tilityksen myyjälle.

 

2.2.4 Helander ei vastaa myyjälle tai kolmannelle osapuolelle mistään esineeseen tai sitä liittyvistä vaatimuksista, kuten esimerkiksi, mutta näihin rajoittumatta, esineen arviosta, kunnosta, aitoudesta, säilytyksestä, kaupan peruuntumisesta tai mistä tahansa muusta Helanderin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta. Mikäli Helander kuitenkin ilman omaa tuottamustaan joutuu ostajan tai kolmannen esittämistä vaateista johtuen maksamaan näille korvauksia, tulee myyjän korvata Helanderille kaikki ne kulut, jotka Helander on joutunut maksamaan.

 

2.3 Kuittaus 

Helanderilla kuittausoikeus ostajaa ja myyjää kohtaan. Ostajalla ja myyjällä ei kuittausoikeutta Helanderia kohtaan. 

 

3. Yleistä 

3.1.1 Helanderilla on vakuutus kuljetus-, murto-, palo- ja vesivahinkojen varalta. Vakuutus kattaa kohteet siitä hetkestä alkaen, jolloin Helander ottaa ne myyjältä haltuun. Helander säilyttää esinettä kuten normaali huolellinen henkilö, eikä vastaa myyjälle esineen mahdollisesta arvonalennuksesta, johtuipa se sitten siihen säilytyksen aikana tulleista naarmuista, normaalista kulumisesta tai muista sen kaltaisista vahingoista tai elävän materiaalin luonnollisista muutoksista (esimerkiksi  mutta siihen rajoittumatta  puun halkeilusta). Mikäli kuitenkin Helanderin (tai sellaisen josta Helander vastaa) tuottamuksesta esineelle on aiheutunut vahinkoa, rajoittuu Helanderin vastuu Helanderin vakuutuksen korvausmäärään. Mikäli vakuutuksesta ei makseta korvausta, ei Helander vastaa aiheutuneesta vahingosta myyjälle tai ostajalle. 

 

3.1.2 Jos ylivoimainen este (Force majeure) estää osapuolta täyttämästä sopimusvelvoitteitaan eikä sen vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia, osapuolilla on oikeus pidättäytyä tässä sopimuksessa tarkoitettujen velvoitteidensa suorittamisesta siltä osin ja siltä ajalta, kuin ylivoimainen este estää velvoitteiden sopimuksen mukaisen täyttämisen. Tällainen ylivoimaisen esteen muodostava tapahtuma voi muun ohella olla viranomaisen toimenpide, toiminnan keskeytyminen vesivahingon, tulipalon tai muun onnettomuuden seurauksena, yleisen liikenteen tai energianjakelun keskeytys, työselkkaus (myös milloin osapuoli on siihen osallisena) taikka muu vastaava vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy, jota osapuoli ja jonka seurauksia ne eivät kohtuudella ole voineet välttää. Ylivoimaisesta esteestä johtuvasta sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä tulee viivytyksettä ilmoittaa toiselle osapuolelle, samoin kuin ylivoimaisen esteen lakkaamisesta. Myyjällä tai ostajalla ei ole oikeutta vaatia Helanderilta korvausta edellä mainituista syistä johtuvan viivästyksen johdosta. 

 

3.1.3 Näiden huutokauppaehtojen määräävä kieli on Suomi. Muilla kielillä julkaistut huutokauppaehdot ovat ainoastaan tiedoteluonteisia eivätkä ole sitovia. 

 

3.1.4 Riitojen ratkaiseminen 

Helanderin ja tämän sopimusosapuolen sopimukseen Suomen lakeja (poisluettuna lainvalintasäännöt) ja sopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 

 

Huutokauppaehdot on päivitetty 20.11.2018.

 

Rekisteriselosteisiin pääset tästä:

 

 

 

>