ENEMMÄN KUIN HUUTOKAUPPA.
Lasi

Yleiset ehdot

Huutokaupan yleiset ehdot


1 OSTAMINEN

1.1 TARJOAMINEN

1.1.1 Huutokauppatilaisuudessa voi tarjota ennalta jaettujen huutonumeroiden avulla. Huutoja ei hyväksytä ilman huutonumeroa. Helander pidättää oikeuden päättää kenelle huutonumeroita annetaan. Huutonumero on aina henkilökohtainen. Huutonumeron kirjauksen yhteydessä annettujen tietojen perusteella kuitille tulostuvat asiakastiedot, kuittitietoihin ei voi tehdä muutoksia maksun yhteydessä. Helanderilla on oikeus peruuttaa rekisteröidyn huutonumeron käyttöoikeus käynnissä olevan huutokaupan aikana. Huutonumero on palautettava huutokaupan jälkeen.

1.1.2 Ennen huutonumeron myöntämistä ja/tai ennakkotarjouksen tai puhelintarjouksen hyväksymistä ja asiakkaan osallistumista huutokauppaan, Helanderilla on oikeus:

 • tehdä huutokauppaan osallistuvasta asiakkaista luottotarkistus.
 • vaatia tarvittaessa luottokirjettä (letter of credit) asiakkaan pankilta tai vaatia muu vakuus, erityisesti mutta tähän rajoittumatta, mikäli kyseessä on asiakas jolla ei ole Suomessa kotipaikkaa, suomalaista henkilötunnusta ja/tai suomalaista pankkitiliä.

1.1.3 Henkilöä joka tarjoaa toisen lukuun pidetään tosiasiallisena ostajana, jollei Helander ole hyväksynyt ostajaa esitetyn kirjallisen selvityksen perusteella toisen henkilön lukuun toimijana ja huutokauppanumero on kirjattu päämiehelle.

1.1.4 Meklari korottaa tarjouksia sopivaksi katsomallaan summalla. Tarjous on tehtävä selkeällä äänellä tai selvällä merkillä, esimerkiksi pitämällä ylhäällä huutonumeroa. Meklari päättää mikä tarjous on voimassa, mikäli jokin esine on huudettava uudelleen mahdollisen epäselvyyden vuoksi.

1.1.5 Vasaranlyönnillä vahvistetaan korkein tarjous, tarjouksen tekijä on silloin tehnyt sitovan ostosopimuksen. Mikäli viimeisestä tarjouksesta on epäselvyyttä, huutokaupan meklarilla on oikeus päättää uudesta tarjoamisesta. Helanderilla on oikeus syytä ilmoittamatta hylätä huutokaupassa tehty tarjous. Omistusoikeus esineeseen siirtyy ostajalle, kun hän on suorittanut täysimääräisen maksun.

1.1.6 Salissa tehdyn tarjouksen tai ennakkotarjouksen vähimmäismäärä on mainittu hinnastossa.

1.1.7 Ehdollisia tarjouksia ei hyväksytä. Emme ota vastaan myyjän tekemiä tarjouksia hänen myyntiin tarjoamistaan kohteista.

 

1.2 HENKILÖLLISYYDEN TODISTAMINEN

1.2.1 Edellytämme henkilöllisyystodistuksen esittämistä seuraavissa tilanteissa:

 • toimeksiantosopimuksen solmimisen yhteydessä
 • huutonumeron rekisteröinnin yhteydessä
 • tavaran maksu- ja noutotilanteissa.

Noudettaessa / maksettaessa toisen ostamia tavaroita tulee noutajan todistaa henkilöllisyytensä sekä esittää Helanderin mahdollisesti vaatima selvitys oikeudestaan noutaa kohde.

 

1.3 ENNAKKOTARJOUKSET

1.3.1 Ostaja voi jättää ennakkotarjouksen näyttöpäivinä tai osallistua huutokauppaan puhelimitse. Ostaja voi myös osallistua huutokauppaan jättämällä ennakkotarjouksen Helanderin verkkosivujen kautta. Ostaja saa rekisteröityessään oman käyttäjätunnuksen sekä salasanan automaattisesti ja voi jatkossa kirjautua niillä ennakkotarjoussivustolle. Ennakkotarjousten jättömahdollisuus sulkeutuu huutokaupan alkaessa. Puhelintarjousten jättömahdollisuus sulkeutuu 1 h ennen huutokaupan alkua.

1.3.2 Kahden samansuuruisen tarjouksen ollessa kyseessä aiemmin jätetty voittaa. Tarjous on aina ostajan vastuulla. Emme huomioi tekstiviestitarjouksia.

1.3.3 Ennakkotarjousten käsittely huutokaupan aikana

 • Yksi tarjous: meklari lähtee liikkeelle alimmasta mahdollisesta tarjouksesta ja korottaa tarjouksia sopivaksi katsomallaan summalla.
 • Kaksi tai useampia tarjouksia: meklari lähtee liikkeelle toiseksi korkeimmasta tarjouksesta lisättynä yhdellä korotuksella. Esim. jätetyt ennakkotarjoukset ovat 100 €, 300 €, 500 €, jolloin meklari sanoo ”tarjottu 330 €”.
 • Kaksi tai useampia yhtä suuria tarjouksia: ensiksi jätetty tarjous voittaa eli aika on määräävä tekijä.
 • Ennakkotarjous on sama kuin salissa oleva: ennakkotarjous ensiksi jätettynä voittaa.

1.3.4 Puhelintarjous

1.3.4.1 Ostaja voi osallistua puhelimitse huutokauppaan sopimalla asiasta Huutokauppa Helanderin henkilökunnan kanssa, jolloin Helander soittaa ostajalle huutokaupan aikana kyseisen kohteen tullessa vuoroon.

1.3.4.2 Puhelintarjouksen minimi on aina määrä, joka on ilmoitettu hinnastossa. Ennakkoon annettu puhelintarjous on voimassa riippumatta siitä, tavoitetaanko tarjouksen antajaa vai ei.

1.3.4.3 Ostaja tekee tarjoukset omalla riskillään. Huutokauppakamari ei vastaa käsittelyvirheestä tai tietoteknisistä ongelmista.

1.3.5 Helanderin henkilökunta käsittelee ennakko- ja puhelintarjoukset luottamuksellisesti ja tarjoaa huutokaupassa ostajan puolesta, kuitenkin niin, että ostosta tulee mahdollisimman edullinen tarjouksen antajalle. Ostajan tulee merkitä tarjouslomakkeeseen ylin tarjous ja jättää lomake Helanderin intendentille tai asiakaspalveluun.

 

1.4 MAKSU

1.4.1 Kohteen lopullinen hinta koostuu vasarahinnasta, huutomaksusta ja hinnastossa mainituista muista maksuista.

1.4.2 Ostajan tulee suorittaa huutomaksu ja vasaramaksu, joiden määrät on ilmoitettu hinnastossa.

1.4.3 Maksutavat on ilmoitettu hinnastossa. Emme ota vastaan käteistä rahaa.

1.4.4 Ostajan tulee suorittaa maksu huudetuista esineistä seitsemän (7) vuorokauden kuluessa huutokaupan päättymisestä (ei koske erikoistilanteita, esim. arkipyhiä, jolloin maksu tulee suorittaa ilmoitettujen noutopäivien aikana). 

1.4.5 Mikäli maksua ei ole suoritettu seitsemän (7) vuorokauden kuluessa, Helanderilla on oikeus ryhtyä johonkin seuraavista toimista tai seuraaviin toimiin:

 • pysyä sopimuksessa ja vaatia maksua
 • peruuttaa osto
 • myydä esine uudelleen ensimmäisen ostajan lukuun

1.4.6 Helander kattaa uudelleenmyynnissä kertyneistä varoista ostajan velat sekä kaikki muut ostajan velasta aiheutuneet kulut. Uudelleenmyynnissä sovelletaan samoja sääntöjä Helanderin veloitusten osalta kuin normaalissa myynnissä. Mahdollinen ylijäämä maksetaan ostajalle. Mikäli uudelleenmyynnistä saatu summa ei riitä kattamaan kaikkia Helanderin kuluja, jää loppuosa ostajan velaksi Helanderille.

1.4.7 Huutokauppa Helander ei vastaa tietoteknisistä ongelmista liittyen sähköisen viestinnän kulkuun Huutokauppa Helanderin ja asiakkaan välillä. Asiakkaan vastuulla on tarkistaa mahdollisesti voittamansa kohteet huutokaupan jälkeen Helanderin Omat sivut -palvelun kautta.

 

1.5 NOUTO

1.5.1 Ostaja vastaa ostettujen esineiden noutamisesta. Esineet luovutetaan ainoastaan, mikäli maksu on noudon ajankohtana suoritettu kokonaisuudessaan. Jos ostaja on maksanut suorituksen pankkiin, tulee hänellä olla tosite maksutapahtumasta mukanaan. Tavaran lunastuksessa tulee esittää tosite tai kuitti. Esineistä, joita ei ole noudettu huutokaupan aikataulussa ilmoitetussa määräajassa, Helander veloittaa ostajalta hinnastossa ilmoitetun säilytysmaksun tai siirtää esineet ulkopuolista varastopalvelua tarjoavalle yritykselle ostajan lukuun ja kustannuksella.

1.5.2 Noudon yhteydessä ostajan tulee varata mukaansa riittävästi pakkausmateriaalia sekä tarvittaessa kantoapua painaville tavaroille. 

1.5.3 Huutokauppa Helanderin vastuu esineistä lakkaa, mikäli niitä ei ole noudettu huutokaupan aikataulussa ilmoitetussa mainitussa määräajassa.

1.5.4 Mikäli esineitä ei ole noudettu 14 vuorokauden kuluessa huutokauppapäivästä, on Huutokauppa Helanderilla oikeus myydä esine edelleen ostajan (eli ensimmäisen ostajan) lukuun ja tämän riskillä. Uudelleenmyynnissä sovelletaan kohtaa 1.4.6.

 

1.6 TAVAROIDEN PAKKAAMINEN JA LÄHETTÄMINEN

1.6.1 Ostaja voi solmia erillisen sopimuksen haluamansa yrityksen kanssa ostamiensa kohteiden pakkaamisesta ja huolinnasta.

 

1.7 JÄLLEENMYYNTIKORVAUS

1.7.1 Ostajan tulee suorittaa kuvataitelijoiden oikeudesta saatava jälleenmyyntikorvaus. Vasarahinnalle laskettava maksu on korkeimmillaan 5 %. Suomessa jälleenmyyntikorvaukseen lisätään voimassa oleva arvonlisävero (joka on nyt 10 %). Lisätietoja jälleenmyyntikorvauksesta ja tekijänoikeuslaista saa Kuvasto ry:stä ja sivuilta www.kuvasto.fi. Kohteet, joista ostaja on velvollinen maksamaan jälleenmyyntikorvausta vasarahinnan ylittäessä 255 €, on merkitty tähdellä huutokauppaluettelossa.

 

1.8 KOHTEIDEN KUNTO

1.8.1 Kaikki kohteet myydään huutokauppaluettelon tietojen mukaisina ja siinä kunnossa kuin ne myyntihetkellä ovat.

1.8.2 Huutokauppaluettelo on lyhyt listamainen informaatio huutokaupasta olevista kohteista. Sen tarkoituksena on helpottaa tuotteiden ostamista. Tuotekuvaukset huutokauppaluettelossa eivät ole asiantuntijalausuntoja. Helander ei vastaa luettelossa ilmenevistä virheistä, ml. paino- ja mittavirheet, virheet kohteen tekijästä, aitoudesta, iästä, tekniikasta, kunnosta tai alkuperästä. Luettelon kuvat ovat kohteen tunnistamiseen, ei sen kunnon, virheiden tai puutteiden arvioimiseksi. Helander ei vastaa vaurioista eikä puutteista, jotka eivät käy ilmi kyseisistä kuvista tai tuotekuvauksesta. Helander pidättää oikeuden tehdä muutoksia luetteloon.

1.8.3 Mahdollisia kohteen vikoja ja puutteita ei välttämättä ilmoiteta. Sähkölaitteita, kelloja tai muita laitteita ei ole testattu, eikä niiden toimivuudesta anneta mitään takeita. Ostajalla on mahdollisuus tutustua näytön aikana kohteeseen huolella huomioidakseen ja arvioidakseen tuotteen kunnon ja laadun sekä mahdolliset virheet ja puutteet. Ennakkotutustuminen esineeseen ja sen mahdollinen laiminlyönti ovat ostajan vastuulla eikä laiminlyönti oikeuta ostajaa reklamaatioon tai kaupan purkuun. Tämä koskee myös internetin ja puhelimen kautta tapahtuvaa ostotarjousta ja sen perusteella tehtyä kauppaa.

1.8.4 Helander ei vastaa taulukankaiden mahdollisista kiinnityksistä, kehysten kunnosta, materiaalien luonnollisista muutoksista, kuten painotöiden paperin haalistumisesta ja puun halkeilemisesta, kuluneista reunoista, tahroista, kellastumisesta tms.

 

1.9 VASTUU VIOISTA

1.9.1 Helanderin vastuu ostetuissa kohteissa havaituista vioista, jotka edellä poissuljetun jälkeen jäävät Helanderin vastuulle, rajoittuu seuraaviin tapauksiin:

 • Jos kohteessa on vikaa, Helanderilla on ensisijaisesti oikeus korjata vika sillä edellytyksellä, että korjauksesta ei aiheudu Helanderille kohtuuttomia kustannuksia eikä vaivaa.
 • Jos korjaus ei tule kysymykseen, Helanderilla on oikeus purkaa kauppa.
 • Helanderin vastuu ostajaan nähden rajoittuu aina enintään siihen, että ostaja palauttaa esineen Helanderille ja Helander palauttaa ostajalle vasarahinnan sekä huutomaksun, arvonlisäveron ja mahdollisen jälleenmyyntikorvauksen. Helander ei vastaa ostajalle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

 

1.10 REKLAMAATIOT

1.10.1 Asiakkaan velvollisuus on huomioida kohtien 1.8 ja 1.9 ehdot. Reklamaation tulee tapahtua 14 vuorokauden sisällä esineen määrätyn noutoajan päättymisestä uhalla että ostaja menettää oikeuden vedota virheeseen. Ostajan velvollisuus on lunastusvaiheessa tutkia kohde ja reklamoida mahdollisista vioista välittömästi ennen esineen kuljettamista pois huutokauppakamarilta. Asiamiehen käyttäminen ei vapauta ostajaa velvoitteesta tutkia esine mahdollisten reklamaatioon johtavien seikkojen osalta noudon yhteydessä.

 

1.11 KULTTUURIESINEIDEN MAASTAVIENTILUPA

1.11.1 Kulttuuriesineiden maastavientiä on rajoitettu lainsäädännöllä. Lakia sovelletaan kulttuuriesineiden vientiin Suomesta muihin EU-jäsenmaihin sekä vientiin yhteisön alueelta. Suomen lainsäädännön lisäksi kulttuuriesineiden maastavientiä EU:n ulkopuolelle sääntelee neuvoston asetus (ETY no: 3911/92). Maastavientilupaa koskevissa asioissa tulee kääntyä Museoviraston ja/tai Valtion taidemuseon puoleen.

 

2 MYYNTI

2.1 MYYNTIEHDOT

2.1.1 Myyjä on velvollinen ilmoittamaan tiedossaan olevat kaupan kohteen myyntiin vaikuttavat seikat. Helander päättää, mihin huutokauppaan ja minkä myyntikanavan kautta kohde myydään.

2.1.2 Huutokaupattavista esineistä tehdään kirjallinen sopimus (pl. myynti ensimmäisen ostajan lukuun, kohta 1.5.4). Palkkio huutokaupattavasta kohteesta ilmoitetaan hinnastossa, samoin minimipalkkio kohdetta kohti.

2.1.3 Helanderilla on oikeus tutkia kohteita tarkemmin toimeksiantosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Helanderilla on oikeus luopua myyntitoimeksiannosta tutkittuaan myytäväksi jätetyn kohteen. Helanderilla on oikeus kieltäytyä ottamasta kohdetta huutokaupattavaksi, mikäli Helanderin toiminnan kannalta ilmenee perusteltu syy, esimerkiksi – mutta näihin tilanteisiin rajoittumatta – esineen aitouden, omistus- tai myyntioikeuden tai muun myyntiin vaikuttavan seikan osalta ilmenevän epäselvyyden johdosta. Helanderilla ei ole korvausvelvollisuutta myyjää kohtaan toimeksiannosta luopumisen tai kieltäytymisen johdosta.

2.1.4 Helanderin suorittama esineiden nouto huutokauppaan sovitaan aina erikseen ja etukäteen ennen huutokauppaa. Noutojen hinnat on ilmoitettu Helanderin hinnastossa.

2.1.4.1 Myyjälle lähetetään ennen huutokauppaa ilmoitus kohdenumeroista, joilla esineet kuvineen ja tietoineen ovat listattuna huutokauppaluetteloon.

2.1.5 Toimeksiantona huutokaupattavaksi kirjatut esineet eivät ole enää ennen huutokauppaa noudettavissa myyjälle takaisin toimeksiannon antamisen jälkeen. Sopimusta tehtäessä on myyjän tarkasti määriteltävä, mitkä kohteet tulevat huutokauppaan ja mitkä halutaan pitää koskien koti-irtaimiston tai kuolinpesän tyhjennystä. Myyjällä ei ole oikeutta huutaa itselleen myyntiin antamiaan kohteita.

2.1.6 Helanderilla on oikeus tarjota esine yhdessä erillisessä huutokaupassa, jollei sitä myydä ensimmäisessä. Huutokaupassa myymättömät kohteet toimitetaan huutokaupan jälkeen kierrätykseen ja/tai kaatopaikalle, tai mikäli asiakkaan kanssa on erikseen sovittu, asiakas noutaa annetussa määräajassa.

2.1.7 Helanderilla on oikeus kuvata ja luetteloida kohteet parhaaksi katsomallaan tavalla internetiä, painotuotteita, ilmoituksia ja muuta dokumentaatiota varten. Kaikki tällainen materiaali ja kuvat ovat Helanderin omaisuutta ja niitä voidaan käyttää myös tarkoituksiin, jotka eivät liity yksittäiseen huutokauppaan tai kohteen myyntiin.

2.1.8 Myyjän tulee noutaa Helanderilta kohde, jota ei ole kohdan 2.1.3 perusteella otettu huutokauppaan, viipymättä ja viimeistään annetussa määräajassa siitä päivästä, jolloin Helander on ilmoittanut asiasta myyjälle sekä kohde, jota ei ole maksettu kohdassa 1.4.4 mainitussa ajassa. Mikäli myyjä ei ole noutanut esinettä mainitussa ajassa, on Helanderilla oikeus antaa esine ulkopuolisen varastoitavaksi, jolloin esine varastoidaan myyjän kustannuksella ja riskillä, tai mikäli esineen hallussapito on kielletty, esine luovutetaan viranomaisille.

2.1.9 Mikäli huutokaupattu kohde osoittautuu väärennökseksi, kohteen voittanutta ostajaa ei voida varmuudella osoittaa tai muuta olennaista kauppaan liittyvää ilmenee, on Helanderilla oikeus purkaa kauppa. Edellä mainituissa tapauksissa Helander palauttaa kauppasumman ostajalle. Mikäli kauppasumma on jo tilitetty myyjälle, tulee myyjän maksaa vastaava summa korvauksena Helanderille 14 päivän sisällä Helanderin vaatimuksesta. Lisäksi myyjä on velvollinen korvaamaan Helanderille kaikki Helanderin veloittamat maksut ja kaupan purkamisesta aiheutuneet kustannukset. Puretun kaupan kohde on toimeksiantajan noudettavissa heti kun Helander on saanut edellä mainitut kaupan peruuntumisesta aiheutuneet kulunsa, mikäli ei kohteen hallussapito ole kiellettyä.

2.1.10 Myyjän velvollisuus on seurata tietoa myymättä jääneistä kohteista Helanderin Omat sivut -palvelun kautta. Erillistä ilmoitusta ei lähetetä. Huutokauppa Helander ei vastaa tietoteknisistä ongelmista liittyen sähköisen viestinnän kulkuun Huutokauppa Helanderin ja toimeksiantajan välillä. Helander ei vastaa puhelintiedusteluihin keskeneräistä myyntiprosessia koskien.

2.1.11 Mikäli esine on otettu arvioitavaksi ja myyjä ei halua myydä esinettä tai Helander havaitsee esteen esineen myymiselle, Helander ilmoittaa myyjälle ajan, jonka kuluessa myyjä voi hakea esineen Helanderilta. Jollei myyjä ole hakenut kohdetta annetussa määräajassa Helanderilta, on Helanderilla oikeus toimittaa esine hävitettäväksi tai myydä esine toimeksiantajan lukuun.

2.1.12 Helander perii myymättä jääneistä kohteista hinnaston mukaisen korvauksen.

 

2.2 MYYNTITILITYS

2.2.1 Myyntitilitys tapahtuu ainoastaan tilisiirtona toimeksiantajille täysin maksetuista esineistä huutokauppaa seuraavan kuukauden 16. päivänä tai ensimmäisenä sitä seuraavana pankkipäivänä.

2.2.2 Helanderilla ei ole velvollisuutta ryhtyä oikeudelliseen perintään tai muihin vastaaviin toimiin maksamattoman kauppahinnan johdosta, eikä Helander vastaa ostajan kauppahinnasta myyjälle.

2.2.3 Mikäli ostaja ei maksa kauppahintaa, Helanderilla on oikeus harkintansa mukaan myydä omaisuus uudelleen ostajan lukuun tai purkaa kauppa ja velvoittaa myyjää noutamaan kohde. Helander voi halutessaan neuvotella käytettävästä menettelystä myyjän kanssa. Mikäli ostaja on maksanut esineen kauppasumman Helanderille, mutta on tehnyt reklamaation esineen aitoudesta tai muun sellaisen kaltaisesta seikasta, on Helanderilla oikeus pidättää kauppasumma omalla tilillään kunnes ostajan reklamaatioasia on selvinnyt. Mikäli ostajan reklamaatio on oikeutettu, Helander voi purkaa kaupan. Mikäli ostajan reklamaatio ei ole oikeutettu, Helander tekee tilityksen myyjälle.

2.2.4 Helander ei vastaa myyjälle tai kolmannelle osapuolelle mistään esineeseen liittyvistä vaatimuksista, kuten esimerkiksi – mutta näihin rajoittumatta – esineen arviosta, kunnosta, aitoudesta, säilytyksestä, kaupan peruuntumisesta tai mistä tahansa muusta Helanderin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta. Mikäli Helander kuitenkin ilman omaa tuottamustaan joutuu ostajan tai kolmannen esittämistä vaateista johtuen maksamaan näille korvauksia, tulee myyjän korvata Helanderille kaikki ne kulut, jotka Helander on joutunut maksamaan.

 

2.3 KUITTAUS

Helanderilla kuittausoikeus ostajaa ja myyjää kohtaan. Ostajalla ja myyjällä ei kuittausoikeutta Helanderia kohtaan.

 

3 YLEISTÄ

3.1.1 Helanderilla on vakuutus kuljetus-, murto-, palo- ja vesivahinkojen varalta. Vakuutus kattaa kohteet siitä hetkestä alkaen, jolloin Helander ottaa ne myyjältä haltuunsa. Helander säilyttää esinettä kuten normaali huolellinen henkilö, eikä vastaa myyjälle esineen mahdollisesta arvonalennuksesta, johtuipa se sitten siihen säilytyksen aikana tulleista naarmuista, normaalista kulumisesta tai muista sen kaltaisista vahingoista tai elävän materiaalin luonnollisista muutoksista, esimerkiksi – mutta siihen rajoittumatta – puun halkeilusta. Mikäli kuitenkin Helanderin tai sellaisen, josta Helander vastaa, tuottamuksesta esineelle on aiheutunut vahinkoa, rajoittuu Helanderin vastuu Helanderin vakuutuksen korvausmäärään. Mikäli vakuutuksesta ei makseta korvausta, ei Helander vastaa aiheutuneesta vahingosta myyjälle tai ostajalle.

3.1.2 Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen pakottavan lainsäädännön johdosta on Helander velvoitettu tunnistamaan asiakkaansa ja asiakkaan toimintaan, henkilöön ja edunsaajiin liittyviä seikkoja laissa asetettujen raja-arvojen ylittyessä. Mikäli Helander ei saa määräysten mukaisia selvityksiä sellaisia pyydettyään, saattaa Helander olla velvoitettu olla saattamatta liiketointa tai -toimia loppuun. Helanderilla on harkintansa mukaan oikeus olla päättämättä liiketointa tai -toimia, jollei Helander ole saanut harkintansa mukaisesti tyydyttäviä selvityksiä asiakkaaltaan.

3.1.3 Jos ylivoimainen este (force majeure) estää osapuolta täyttämästä sopimusvelvoitteitaan eikä sen vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia, osapuolilla on oikeus pidättäytyä tässä sopimuksessa tarkoitettujen velvoitteidensa suorittamisesta siltä osin ja siltä ajalta, kuin ylivoimainen este estää velvoitteiden sopimuksen mukaisen täyttämisen. Tällainen ylivoimaisen esteen muodostava tapahtuma voi muun ohella olla viranomaisen toimenpide, toiminnan keskeytyminen vesivahingon, tulipalon tai muun onnettomuuden seurauksena, yleisen liikenteen tai energianjakelun keskeytys, työselkkaus (myös milloin osapuoli on siihen osallisena) taikka muu vastaava vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy, jota tai jonka seurauksia osapuolet eivät kohtuudella ole voineet välttää. Ylivoimaisesta esteestä johtuvasta sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä tulee viivytyksettä ilmoittaa toiselle osapuolelle, samoin kuin ylivoimaisen esteen lakkaamisesta. Myyjällä tai ostajalla ei ole oikeutta vaatia Helanderilta korvausta edellä mainituista syistä johtuvan viivästyksen johdosta.

3.1.4 Näiden huutokauppaehtojen määräävä kieli on Suomi. Muilla kielillä julkaistut huutokauppaehdot ovat ainoastaan tiedoteluonteisia eivätkä ole sitovia.

3.1.5 Helanderilla on oikeus periä erääntyneistä saatavistaan 10 % viivästyskorkoa.

3.1.6 Riitojen ratkaiseminen

Helanderin ja tämän sopimusosapuolen sopimukseen Suomen lakeja (poisluettuna lainvalintasäännöt) ja sopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.