ENEMMÄN KUIN HUUTOKAUPPA.
Lasi

Yleiset ehdot

Huutokaupan yleiset ehdot


1 OSTAMINEN

1.1 TARJOAMINEN

1.1.1 Huutokauppatilaisuudessa voi tarjota ennalta jaettujen huutonumeroiden avulla. Huutoja ei hyväksytä ilman huutonumeroa. Helander pidättää oikeuden päättää, kenelle huutonumeroita annetaan. Huutonumero on aina henkilökohtainen. Asiakastiedot tulostuvat kuitille huutonumeron kirjauksen yhteydessä annettujen tietojen perusteella eikä kuittitietoihin voi tehdä muutoksia maksun yhteydessä. Helanderilla on oikeus peruuttaa rekisteröidyn huutonumeron käyttöoikeus käynnissä olevan huutokaupan aikana. Huutonumero on palautettava huutokaupan jälkeen.

1.1.2 Ennen huutonumeron myöntämistä ja/tai ennakkotarjouksen tai puhelintarjouksen hyväksymistä ja asiakkaan osallistumista huutokauppaan, Helanderilla on oikeus:

 • tehdä huutokauppaan osallistuvasta asiakkaista luottotarkistus
 • vaatia tarvittaessa luottokirjettä (letter of credit) asiakkaan pankilta tai vaatia muu vakuus, erityisesti, mutta tähän rajoittumatta, mikäli kyseessä on asiakas jolla ei ole Suomessa kotipaikkaa, suomalaista henkilötunnusta ja/tai suomalaista pankkitiliä

1.1.3 Henkilöä, joka tarjoaa toisen lukuun, pidetään tosiasiallisena ostajana, jollei Helander ole hyväksynyt ostajaa esitetyn kirjallisen selvityksen perusteella toisen henkilön lukuun toimijana ja jollei huutokauppanumeroa ole kirjattu tälle päämiehelle.

1.1.4 Meklari huolehtii sallittujen korotusvälien toteutumisesta. Tarjous on tehtävä selkeällä äänellä tai selvällä merkillä, esimerkiksi pitämällä ylhäällä huutonumeroa. Meklari päättää, mikä tarjous on voimassa, mikäli jokin esine on huudettava uudelleen mahdollisen epäselvyyden vuoksi.

1.1.5 Vasaranlyönnillä vahvistetaan korkein tarjous, tarjouksen tekijä on silloin tehnyt sitovan ostosopimuksen. Mikäli viimeisestä tarjouksesta on epäselvyyttä, huutokaupan meklarilla on oikeus päättää uudesta tarjoamisesta. Helanderilla on oikeus syytä ilmoittamatta hylätä huutokaupassa tehty tarjous. Omistusoikeus esineeseen siirtyy ostajalle, kun hän on suorittanut täysimääräisen maksun.

1.1.6 Salissa tai verkon kautta tapahtuvassa huutokaupassa tehdyn tarjouksen tai ennakkotarjouksen minimi on mainittu hinnastossa.

1.1.7 Ehdollisia tarjouksia ei hyväksytä. Emme ota vastaan myyjän tekemiä tarjouksia hänen myyntiin tarjoamistaan kohteista.

 

1.2 HENKILÖLLISYYDEN TODISTAMINEN

1.2.1 Edellytämme henkilöllisyystodistuksen esittämistä seuraavissa tilanteissa:

 • toimeksiantosopimuksen solmimisen yhteydessä
 • huutonumeron rekisteröinnin yhteydessä
 • tavaran maksu- ja noutotilanteissa.

Noudettaessa / maksettaessa toisen ostamia tavaroita tulee noutajan todistaa henkilöllisyytensä sekä esittää Helanderin mahdollisesti vaatima selvitys oikeudestaan noutaa kohde.

 

1.3 ENNAKKOTARJOUKSET

1.3.1 Ostaja voi osallistua huutokauppaan salissa, puhelimitse tai verkkoluettelon kautta. Ostaja voi myös osallistua huutokauppaan jättämällä ennakkotarjouksen Helanderin verkkoluettelon kautta tai luettelon avoinna ollessa asiakaspalveluumme. Ostaja saa rekisteröityessään oman käyttäjätunnuksen ja salasanan automaattisesti ja voi jatkossa kirjautua niillä verkkoluetteloon. Ennakkotarjousten jättömahdollisuus sulkeutuu huutokaupan alkaessa. Puhelintarjousten jättömahdollisuus sulkeutuu 1 h ennen huutokaupan alkua. Verkon kautta tapahtuva huutokauppa avataan viimeistään huutokaupan alkaessa.

1.3.2 Kahden tai useamman samansuuruisen tarjouksen ollessa kyseessä ensimmäisenä jätetty voittaa. Tarjous on aina ostajan vastuulla. Emme huomioi tekstiviestitarjouksia.

1.3.3 Ennakkotarjousten käsittely huutokaupan aikana

 • Yksi tarjous: meklari lähtee liikkeelle alimmasta mahdollisesta tarjouksesta.
 • Kaksi tai useampia tarjouksia: meklari lähtee liikkeelle toiseksi korkeimmasta tarjouksesta yhdellä korotuksella lisättynä. Esim. jos jätetyt ennakkotarjoukset ovat 100 €, 300 € ja 500 €, meklari sanoo ”tarjottu 330 €”.
 • Meklari korottaa aina ennakkotarjouksen tekijän puolesta yhden korotuksen muita tarjouksia vastaan, kunnes ennakkotarjouksen maksimimäärä on saavutettu.
 • Kaksi tai useampia yhtä suuria tarjouksia: ensimmäisenä jätetty tarjous voittaa, eli aika on määräävä tekijä.
 • Jos ennakkotarjous on sama kuin salissa tai verkon kautta tapahtuvassa huutokaupassa annettu, ennakkotarjous ensiksi jätettynä voittaa.

1.3.4 Puhelintarjous

1.3.4.1 Ostaja voi osallistua puhelimitse huutokauppaan sopimalla asiasta Huutokauppa Helanderin henkilökunnan kanssa, jolloin Helander soittaa ostajalle huutokaupan aikana kyseisen kohteen tullessa vuoroon.

1.3.4.2 Puhelintarjouksen minimi on aina summa, joka on ilmoitettu hinnastossa. Ennakkoon annettu puhelintarjous on voimassa riippumatta siitä, tavoitetaanko tarjouksen antajaa vai ei.

1.3.4.3 Ostaja tekee tarjoukset omalla riskillään. Huutokauppakamari ei vastaa käsittelyvirheestä tai tietoteknisistä ongelmista.

1.3.5 Helanderin henkilökunta käsittelee ennakko- ja puhelintarjoukset luottamuksellisesti ja tarjoaa huutokaupassa ostajan puolesta.

 

1.4. HUUTOKAUPPAAN OSALLISTUMINEN VERKKOLUETTELON KAUTTA

1.4.1 Helanderin huutokauppaan voi osallistua reaaliajassa huutokaupan aikana verkkoluettelon kautta (LIVE). Tällä tavoin osallistuvaa pidetään huutokauppaan osallistujana ja häneen sovelletaan soveltuvin osin samoja sääntöjä kuin huutokauppaan osallistuviin. Verkkoluettelon kautta jätetty vahvistettu korkein tarjous johtaa sitovaan ostosopimukseen. Huutokauppa Helander ei vastaa tietoteknisistä ongelmista eikä asiakkaan tekemistä järjestelmän käyttövirheistä.

 

1.5 MAKSU

1.5.1 Kohteen lopullinen hinta koostuu vasarahinnasta, huutomaksusta ja hinnastossa mainituista muista maksuista, jotka ostajan tulee suorittaa.

1.5.2 Maksutavat on ilmoitettu hinnastossa. Emme ota vastaan käteistä rahaa.

1.5.3 Ostajan tulee suorittaa maksu huudetuista esineistä seitsemän (7) vuorokauden kuluessa huutokaupan päättymisestä (ei koske erikoistilanteita, esim. arkipyhiä, jolloin maksu tulee suorittaa ilmoitettujen noutopäivien aikana).

1.5.4 Mikäli maksua ei ole suoritettu seitsemän (7) vuorokauden kuluessa, Helanderilla on oikeus ryhtyä johonkin seuraavista toimista tai seuraaviin toimiin:

 • pysyä sopimuksessa ja vaatia maksua
 • peruuttaa osto
 • myydä esine uudelleen voittavan tarjouksen jättäneen henkilön (ostajan) lukuun

1.5.5 Helander kattaa uudelleenmyynnissä kertyneistä varoista ostajan velat sekä kaikki muut ostajan velasta aiheutuneet kulut. Uudelleenmyynnissä sovelletaan samoja sääntöjä Helanderin veloitusten osalta kuin normaalissa myynnissä. Mahdollinen ylijäämä maksetaan ostajalle. Mikäli uudelleenmyynnistä saatu summa ei riitä kattamaan kaikkia Helanderin kuluja, jää loppuosa ostajan velaksi Helanderille.

1.5.6 Huutokauppa Helander ei vastaa tietoteknisistä ongelmista liittyen sähköisen viestinnän kulkuun Huutokauppa Helanderin ja asiakkaan välillä. Asiakkaan vastuulla on tarkistaa mahdollisesti voittamansa kohteet huutokaupan jälkeen Helanderin Omat sivut -palvelun kautta.

 

1.6 NOUTO

1.6.1 Ostaja vastaa ostettujen esineiden noutamisesta. Esineet luovutetaan ainoastaan, mikäli maksu on noudon ajankohtana suoritettu kokonaisuudessaan. Jos ostaja on maksanut suorituksen pankkiin, tulee hänellä olla tosite maksutapahtumasta mukanaan. Tavaran lunastuksessa tulee esittää tosite tai kuitti.

1.6.2 Noudon yhteydessä ostajan tulee varata mukaansa riittävästi pakkausmateriaalia sekä tarvittaessa kantoapua painaville tavaroille.

1.6.3 Huutokauppa Helanderin vastuu esineistä lakkaa, mikäli niitä ei ole noudettu huutokaupan aikataulussa ilmoitetussa mainitussa määräajassa.

1.6.4 Mikäli esineitä ei ole noudettu seitsemän (7) vuorokauden kuluessa huutokauppapäivästä, on Huutokauppa Helanderilla oikeus myydä esine edelleen voittavan tarjouksen jättäneen henkilön (ostajan) lukuun ja tämän riskillä. Uudelleenmyynnissä sovelletaan kohtaa 1.5.5.

 

1.7 TAVAROIDEN PAKKAAMINEN JA LÄHETTÄMINEN

1.7.1 Ostaja voi solmia Huutokauppa Helanderin tai haluamansa ulkopuolisen yrityksen kanssa sopimuksen ostamiensa kohteiden pakkaamisesta ja lähettämisestä. Huutokauppa Helander lähettää kohteita ainoastaan postitse Postin omien kuljetusehtojen mukaisesti.

 

1.8 JÄLLEENMYYNTIKORVAUS

1.8.1 Ostajan tulee suorittaa kuvataitelijoiden oikeudesta saatava jälleenmyyntikorvaus. Vasarahinnalle laskettava maksu on korkeimmillaan 5 %. Suomessa jälleenmyyntikorvaukseen lisätään voimassa oleva arvonlisävero (joka on nyt 10 %). Lisätietoja jälleenmyyntikorvauksesta ja tekijänoikeuslaista saa Kuvasto ry:stä ja sivuilta www.kuvasto.fi. Kohteet, joista ostaja on velvollinen maksamaan jälleenmyyntikorvausta vasarahinnan ylittäessä 255 €, on merkitty tähdellä huutokauppaluetteloon.

 

1.9 KOHTEIDEN KUNTO

1.9.1 Kaikki kohteet myydään huutokauppaluettelon tietojen mukaisina ja siinä kunnossa kuin ne myyntihetkellä ovat.

1.9.2 Huutokauppaluettelo on lyhyt listamainen informaatio huutokaupasta olevista kohteista. Sen tarkoituksena on helpottaa tuotteiden ostamista. Tuotekuvaukset huutokauppaluettelossa eivät ole asiantuntijalausuntoja. Helander ei vastaa luettelossa ilmenevistä virheistä, ml. paino- ja mittavirheet, virheet kohteen tekijästä, aitoudesta, iästä, tekniikasta, kunnosta tai alkuperästä. Luettelon kuvat ovat kohteen tunnistamiseen, ei sen kunnon arvioimiseen tai virheiden ja puutteiden arvioimiseksi. Helander ei vastaa vaurioista eikä puutteista, jotka eivät käy ilmi kyseisistä kuvista tai tuotekuvauksesta. Helander pidättää oikeuden tehdä muutoksia luetteloon.

1.9.3 Mahdollisia kohteen vikoja ja puutteita ei välttämättä ilmoiteta. Sähkölaitteita, kelloja tai muita laitteita ei ole testattu, eikä niiden toimivuudesta anneta mitään takeita. Ostajalla on mahdollisuus tutustua näytön aikana kohteeseen huolella huomioidakseen ja arvioidakseen tuotteen kunnon ja laadun sekä mahdolliset virheet ja puutteet. Ennakkotutustuminen esineeseen ja sen mahdollinen laiminlyönti ovat ostajan vastuulla eikä laiminlyönti oikeuta ostajaa reklamaatioon tai kaupan purkuun. Tämä koskee myös internetin ja puhelimen kautta tapahtuvaa ostotarjousta ja sen perusteella tehtyä kauppaa.

1.9.4 Helander ei vastaa taulukankaiden mahdollisista kiinnityksistä, kehysten kunnosta, materiaalien luonnollisista muutoksista, kuten painotöiden paperin haalistumisesta ja puun halkeilemisesta, kuluneista reunoista, tahroista, kellastumisesta tms.

 

1.10 VASTUU VIOISTA

1.10.1 Helanderin vastuu ostetuissa kohteissa havaituista vioista, jotka edellä poissuljetun jälkeen jäävät Helanderin vastuulle, rajoittuu seuraaviin tapauksiin:

 • Jos kohteessa on vikaa, Helanderilla on ensisijaisesti oikeus korjata vika sillä edellytyksellä, että korjauksesta ei aiheudu Helanderille kohtuuttomia kustannuksia eikä vaivaa.
 • Jos korjaus ei tule kysymykseen, Helanderilla on oikeus purkaa kauppa.
 • Helanderin vastuu ostajaan nähden rajoittuu aina enintään siihen, että ostaja palauttaa esineen Helanderille ja Helander palauttaa ostajalle vasarahinnan sekä huutomaksun, arvonlisäveron ja mahdollisen jälleenmyyntikorvauksen. Helander ei vastaa ostajalle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

 

1.11 REKLAMAATIOT

1.11.1 Asiakkaan velvollisuus on huomioida kohtien 1.9 ja 1.10 ehdot. Reklamaation tulee tapahtua 14 vuorokauden sisällä esineen määrätyn nouto- ja maksuajan päättymisestä uhalla että ostaja menettää oikeuden vedota virheeseen. Ostajan velvollisuus on lunastusvaiheessa tutkia kohde ja reklamoida mahdollisista vioista välittömästi ennen esineen kuljettamista pois huutokauppakamarilta. Asiamiehen käyttäminen ei vapauta ostajaa velvoitteesta tutkia esine mahdollisten reklamaatioon johtavien seikkojen osalta noudon yhteydessä.

 

1.12 KULTTUURIESINEIDEN MAASTAVIENTILUPA

1.12.1 Kulttuuriesineiden maastavientiä on rajoitettu lainsäädännöllä. Lakia sovelletaan kulttuuriesineiden vientiin Suomesta muihin EU-jäsenmaihin sekä vientiin yhteisön alueelta. Suomen lainsäädännön lisäksi kulttuuriesineiden maastavientiä EU:n ulkopuolelle sääntelee neuvoston asetus (ETY no: 3911/92). Maastavientilupaa koskevissa asioissa tulee kääntyä Museoviraston ja/tai Kansallisgallerian puoleen.

 

2 MYYNTI

2.1 MYYNTIEHDOT

2.1.1 Myyjä on velvollinen ilmoittamaan tiedossaan olevat kaupan kohteen myyntiin vaikuttavat seikat. Helander päättää, mihin huutokauppaan ja minkä myyntikanavan kautta kohde myydään.

2.1.2 Huutokaupattavista esineistä tehdään kirjallinen sopimus (pl. myynti voittavan tarjouksen jättäneen henkilön (ostajan) lukuun, kohta 1.6.4). Palkkio huutokaupattavasta esineistöstä ilmoitetaan hinnastossa, samoin minimipalkkio kohdetta kohti.

2.1.3 Helanderilla on oikeus tutkia kohteita tarkemmin toimeksiantosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Helanderilla on oikeus luopua myyntitoimeksiannosta tutkittuaan myytäväksi jätetyn kohteen. Helanderilla on oikeus kieltäytyä ottamasta kohdetta huutokaupattavaksi, mikäli Helanderin toiminnan kannalta ilmenee perusteltu syy, esimerkiksi – mutta näihin tilanteisiin rajoittumatta – esineen aitouden, omistus- tai myyntioikeuden tai muun myyntiin vaikuttavan seikan osalta ilmenevän epäselvyyden johdosta. Helanderilla ei ole korvausvelvollisuutta myyjää kohtaan toimeksiannosta luopumisen tai kieltäytymisen johdosta.

2.1.4 Helanderin suorittama esineiden nouto huutokauppaan sovitaan aina erikseen ja etukäteen ennen huutokauppaa. Noutojen hinnat on ilmoitettu Helanderin hinnastossa.

2.1.4.1 Myyjälle lähetetään ennen huutokauppaa sähköposti-ilmoitus kohdenumeroista, joilla esineet kuvineen ja tietoineen ovat listattuna huutokauppaluetteloon.

2.1.5 Toimeksiantona huutokaupattavaksi kirjatut esineet eivät ole enää ennen huutokauppaa noudettavissa myyjälle takaisin toimeksiannon antamisen jälkeen. Sopimusta tehtäessä on myyjän tarkasti määriteltävä, mitkä kohteet tulevat huutokauppaan ja mitkä halutaan pitää koskien koti-irtaimiston tai kuolinpesän tyhjennystä. Myyjällä ei ole oikeutta huutaa itselleen myyntiin antamiaan kohteita.

2.1.6 Helanderilla on oikeus tarjota esine yhdessä erillisessä huutokaupassa, jollei sitä myydä ensimmäisessä. Huutokaupassa myymättömät kohteet toimitetaan huutokaupan jälkeen kierrätykseen ja/tai kaatopaikalle, tai mikäli asiakkaan kanssa on erikseen sovittu, asiakas noutaa annetussa määräajassa.

2.1.7 Helanderilla on oikeus kuvata ja luetteloida kohteet parhaaksi katsomallaan tavalla internetiä, painotuotteita, ilmoituksia ja muuta dokumentaatiota varten. Kaikki tällainen materiaali ja kuvat ovat Helanderin omaisuutta ja niitä voidaan käyttää myös tarkoituksiin, jotka eivät liity yksittäiseen huutokauppaan tai kohteen myyntiin.

2.1.8 Myyjän tulee noutaa Helanderilta kohde, jota ei ole kohdan 2.1.3 perusteella otettu huutokauppaan, viipymättä ja viimeistään annetussa määräajassa siitä päivästä, jolloin Helander on ilmoittanut asiasta myyjälle sekä kohde, jota ei ole maksettu kohdassa 1.5.3 mainitussa ajassa. Mikäli myyjä ei ole noutanut esinettä mainitussa ajassa, on Helanderilla oikeus antaa esine ulkopuolisen varastoitavaksi, jolloin esine varastoidaan myyjän kustannuksella ja riskillä, tai mikäli esineen hallussapito on kielletty, esine luovutetaan viranomaisille.

2.1.9 Mikäli huutokaupattu kohde osoittautuu väärennökseksi, tai kohteen aitous on perustellusti kyseenalainen, kohteen voittanutta ostajaa ei voida varmuudella osoittaa tai muuta olennaista kauppaan liittyvää ilmenee, on Helanderilla oikeus purkaa kauppa. Edellä mainituissa tapauksissa Helander palauttaa kauppasumman ostajalle. Mikäli kauppasumma on jo tilitetty myyjälle, tulee myyjän maksaa vastaava summa korvauksena Helanderille 14 päivän sisällä Helanderin vaatimuksesta. Lisäksi myyjä on velvollinen korvaamaan Helanderille kaikki Helanderin veloittamat maksut ja kaupan purkamisesta aiheutuneet kustannukset. Puretun kaupan kohde on toimeksiantajan noudettavissa heti kun Helander on saanut edellä mainitut kaupan peruuntumisesta aiheutuneet kulunsa, mikäli ei kohteen hallussapito ole kiellettyä. Helanderilla on oikeus toimittaa väärennös tai sellaiseksi epäilty kohde viranomaisille, jotka tekevät oman päätöksensä kohteen luovuttamisesta myyjälle tai sen takavarikoimisesta.

2.1.10 Myyjän velvollisuus on seurata tietoa myymättä jääneistä kohteista Helanderin Omat sivut -palvelun kautta. Erillistä ilmoitusta ei lähetetä. Huutokauppa Helander ei vastaa tietoteknisistä ongelmista liittyen sähköisen viestinnän kulkuun Huutokauppa Helanderin ja toimeksiantajan välillä. Helander ei vastaa puhelintiedusteluihin keskeneräistä myyntiprosessia koskien.

2.1.11 Mikäli esine on otettu arvioitavaksi ja myyjä ei halua myydä esinettä tai Helander havaitsee esteen esineen myymiselle, Helander ilmoittaa myyjälle ajan, jonka kuluessa myyjä voi hakea esineen Helanderilta. Jollei myyjä ole hakenut kohdetta annetussa määräajassa Helanderilta, on Helanderilla oikeus toimittaa esine hävitettäväksi tai myydä esine toimeksiantajan lukuun.

2.1.12 Jos kohde ei mene kaupaksi, Helander perii hinnaston mukaisen korvauksen.

2.1.13 Jos toimeksiannon yhteydessä esineelle on sovittu valvottu hinta ja myymättä jäänyt esine on noutamatta 14 vrk jälkeen huutokaupasta, on Helanderilla oikeus asettaa esine myyntiin ilman lähtöhintaa ja valvottua hintaa. Uudelleen myyntiin asetetut esineet eivät ole enää noudettavissa takaisin.

 

2.2 MYYNTITILITYS

2.2.1 Myyntitilitys tapahtuu ainoastaan tilisiirtona toimeksiantajille täysin maksetuista esineistä huutokauppaa seuraavan kuukauden 16. päivänä tai ensimmäisenä sitä seuraavana pankkipäivänä. Myyntitilitystä koskevat tilityslaskelmat tulevat samana päivänä näkyviin Omat sivut -palveluun. Mikäli Helanderilla on kuitenkin asiakkaalta esimerkiksi noutokuluista muodostuneita saatavia, tilityslaskelma julkaistaan vasta ko. kulujen kattamisen jälkeen. Tällöin asiakas saa tiedon sähköpostitse.

2.2.2 Helanderilla ei ole velvollisuutta ryhtyä oikeudelliseen perintään tai muihin vastaaviin toimiin maksamattoman kauppahinnan johdosta, eikä Helander vastaa ostajan kauppahinnasta myyjälle.

2.2.3 Mikäli ostaja ei maksa kauppahintaa, Helanderilla on oikeus harkintansa mukaan myydä omaisuus uudelleen voittavan tarjouksen jättäneen henkilön (ostajan) lukuun tai purkaa kauppa ja velvoittaa myyjää noutamaan kohde. Helander voi halutessaan neuvotella käytettävästä menettelystä myyjän kanssa. Mikäli ostaja on maksanut esineen kauppasumman Helanderille, mutta on tehnyt reklamaation esineen aitoudesta tai muun sellaisen kaltaisesta seikasta, on Helanderilla oikeus pidättää kauppasumma omalla tilillään kunnes ostajan reklamaatioasia on selvinnyt. Mikäli ostajan reklamaatio on oikeutettu, Helander voi purkaa kaupan. Mikäli ostajan reklamaatio ei ole oikeutettu, Helander tekee tilityksen myyjälle.

2.2.4 Helander ei vastaa myyjälle tai kolmannelle osapuolelle mistään esineeseen liittyvistä vaatimuksista, kuten esimerkiksi – mutta näihin rajoittumatta – esineen arviosta, kunnosta, aitoudesta, säilytyksestä, kaupan peruuntumisesta tai mistä tahansa muusta Helanderin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta. Mikäli Helander kuitenkin ilman omaa tuottamustaan joutuu ostajan tai kolmannen esittämistä vaateista johtuen maksamaan näille korvauksia, tulee myyjän korvata Helanderille kaikki ne kulut, jotka Helander on joutunut maksamaan.

 

2.3 KUITTAUS

Helanderilla kuittausoikeus ostajaa ja myyjää kohtaan. Ostajalla ja myyjällä ei kuittausoikeutta Helanderia kohtaan.

 

3 YLEISTÄ

3.1.1 Helanderilla on vakuutus kuljetus-, murto-, palo- ja vesivahinkojen varalta. Vakuutus kattaa kohteet siitä hetkestä alkaen, jolloin Helander ottaa ne myyjältä haltuunsa. Helander säilyttää esinettä kuten normaali huolellinen henkilö, eikä vastaa myyjälle esineen mahdollisesta arvonalennuksesta, johtuipa se sitten siihen säilytyksen aikana tulleista naarmuista, normaalista kulumisesta tai muista sen kaltaisista vahingoista tai elävän materiaalin luonnollisista muutoksista, esimerkiksi – mutta siihen rajoittumatta – puun halkeilusta. Mikäli kuitenkin Helanderin tai sellaisen, josta Helander vastaa, tuottamuksesta esineelle on aiheutunut vahinkoa, rajoittuu Helanderin vastuu Helanderin vakuutuksen korvausmäärään. Mikäli vakuutuksesta ei makseta korvausta, ei Helander vastaa aiheutuneesta vahingosta myyjälle tai ostajalle.

3.1.2 Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen pakottavan lainsäädännön johdosta on Helander velvoitettu tunnistamaan asiakkaansa ja asiakkaan toimintaan, henkilöön ja edunsaajiin liittyviä seikkoja laissa asetettujen raja-arvojen ylittyessä. Mikäli Helander ei saa määräysten mukaisia selvityksiä sellaisia pyydettyään, saattaa Helander olla velvoitettu olla saattamatta liiketointa tai -toimia loppuun. Helanderilla on harkintansa mukaan oikeus olla päättämättä liiketointa tai -toimia, jollei Helander ole saanut harkintansa mukaisesti tyydyttäviä selvityksiä asiakkaaltaan.

3.1.3 Jos ylivoimainen este (force majeure) estää osapuolta täyttämästä sopimusvelvoitteitaan eikä sen vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia, osapuolilla on oikeus pidättäytyä tässä sopimuksessa tarkoitettujen velvoitteidensa suorittamisesta siltä osin ja siltä ajalta, kuin ylivoimainen este estää velvoitteiden sopimuksen mukaisen täyttämisen. Tällainen ylivoimaisen esteen muodostava tapahtuma voi muun ohella olla viranomaisen toimenpide, toiminnan keskeytyminen vesivahingon, tulipalon tai muun onnettomuuden seurauksena, yleisen liikenteen tai energianjakelun keskeytys, työselkkaus (myös milloin osapuoli on siihen osallisena) taikka muu vastaava vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy, jota tai jonka seurauksia osapuolet eivät kohtuudella ole voineet välttää. Ylivoimaisesta esteestä johtuvasta sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä tulee viivytyksettä ilmoittaa toiselle osapuolelle, samoin kuin ylivoimaisen esteen lakkaamisesta. Myyjällä tai ostajalla ei ole oikeutta vaatia Helanderilta korvausta edellä mainituista syistä johtuvan viivästyksen johdosta.

3.1.4 Näiden huutokauppaehtojen määräävä kieli on suomi. Muilla kielillä julkaistut huutokauppaehdot ovat ainoastaan tiedoteluonteisia eivätkä ole sitovia.

3.1.5 Helanderilla on oikeus periä erääntyneistä saatavistaan 11 % viivästyskorkoa.

3.1.6 Riitojen ratkaiseminen

Helanderin ja tämän sopimusosapuolen sopimukseen sovelletaan Suomen lakeja (poisluettuna lainvalintasäännöt) ja sopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.